ثبت نام و رزرو غرفه

برای رزور غرفه در ابتدا باید فرم زیر را تکمیل کنید و سپس حداکثر پنج اولویت مد نظر خود را جهت تعیین غرفه تعیین کنید. توجه کنید که به غیر از موارد خریداری شده باقی موارد قابلیت رزور را دارند و اولویت خرید با شخصی است که زودتر فرآیند رزرو و پرداخت خود را نهایی کند. برای رزرو کافی است روی هر ناحیه ای از پلان که امکان انتخاب را دارد به ترتیب اولویت کلیک کنید.

اولویت های رزرو شما

هنوز اولویتی توسط شما به ثبت نرسیده است!
رزرو نشده خریداری شده رزرو شده رزروهای شما
ورودی B1 12*12 144 m 20 1 * 3 5 63 m 19 60 m 18 16* 4 64 m 17 1 * 3 4 52 m 16 8 4 * 32 m 15 12 4 * 48 m 14 14 4 * 56 m 13 13 4 * 52 m 12 10 4 * 40 m 11 80 m 10 15 5 * 75 m 9 20 5 * 100 m 8 13 4 * 52 m 5 4 3 2 1 14 4 * 56 m 16 4 * 64 m 6 1 * 3 5 63 m 60 m 20 4 * 80 m 13 4 * 52 m C1 12* 9 108 m A 1 12* 9 108 m A2 A3 A4 A5 A6 B 2 C 2 B 3 C 3 B 4 C 4 B 5 C5 B 6 C 6 12* 9 108 m 12* 9 108 m 12* 9 108 m 12* 9 108 m 8 9 * 72 m 12*12 144 m 12*12 144 m 12*12 144 m 12*12 144 m 8 *12 96 m 12* 9 108 m 12* 9 108 m 12* 9 108 m 12* 9 108 m 12* 8 72 m نمازخانه