نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم

مانده تا افتتاحیه نمایشگاه
---

روز

---

ساعت

---

دقیقه

---

ثانیه

نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم

برنامه زمانی

آخرین زمان جهت تأیید طرح غرفه 11 اردیبهشت 1401 تاریخ ورود به سالن جهت غرفه سازی 17 اردیبهشت 1401 پایان مهلت غرفه سازی و چیدمان 19 اردیبهشت 1401 تاریخ افتتاحیه نمایشگاه 20 اردیبهشت 1401 ساعت 04 تاریخ اختتامیه نمایشگاه 23 اردیبهشت 1401 ساعت 08

افتتاحیه: سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

  • شنبه
  • یکشنبه
  • دوشنبه
  • سه شنبه
  • چهارشنبه
  • پنج شنبه
  • جمعه
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

اطلاعیه ها

نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
نمایشگاه بین المللی تأسیسات و تهویه مطبوع - آب و تأسیسات آب و فاضلاب قم
ثبت درخواست رزرو